donderdag 21 augustus 2008

Een wegenverf waarschuwt voor gladde wegen

Eurovia werkte een thermochrome bekleding uit die in real time ijzel op de weg detecteert.
Gripverlies op een beijzelde weg kan ernstige ongevallen veroorzaken. Voor automobilisten is het bijgevolg belangrijk dat ze weten dat het wegdek er bevroren bij ligt. Dat is ook zo voor de zoutstrooidiensten, die dan tijdig kunnen uitrukken.
Al in 1999 gaf Techniline toelichting bij Franse research met betrekking tot het gebruik van thermochrome polymeren bij het toezicht op de staat van wegen tijdens vorstperiodes.
Vandaag biedt de fabrikant van wegbekledingen (FR) (Vinci-groep) een temperatuurgevoelige indicator aan om het gevaar voor ijzel te visualiseren. Dat kleurloos vernis verandert snel en omkeerbaar van kleur bij een temperatuur van 1°C. Het gaat om een monocomponentpolyurethaanhars in waterige fase dat een thermochroom additief bevat dat blauw of rood wordt.

Links een speciale ijzeltegel bij een temperatuur boven 1 °C, rechts een roze verkleurde ijzeltegel bij een temperatuur lager dan 1 °C

Die hars kan op elke heldere drager (beton, hout, metaal, …) worden aangebracht, zowel op een verticaal als horizontaal oppervlak, met behulp van klassieke werkwijzen: penseel, borstel of lagedruksproeier.
Momenteel test Eurovia op de weg de doeltreffendheid en de duurzaamheid van de bekleding uit. Twee pilootoperaties op ware grootte zijn in uitvoering. De hars wordt in de vorm van grote patches aangebracht op gevoelige plaatsen (viaducten, zones blootgesteld aan krachtige wind…); ze zijn zeer zichtbaar voor automobilisten en toezichthoudend personeel.

Bron: Eurovia.com

Geen opmerkingen: