woensdag 4 augustus 2010

Tien business trends om in de gaten te houden

In een McKinsey artikel genaamd "Clouds, big data and smart assets: Ten tech-enabled business trends to watch" worden 10 zaken beschreven die van grote invloed gaan worden voor de business strategie van iedere organisatie.
Hoe om te gaan met al die nieuwe technische mogelijkheden.
De 10 beschreven trends:

 1. Gedistribueerde co-creatie wordt gemeengoed
  Iedereen kan meedoen met het ontwikkelen, vermarkten en ondersteunen van producten en services. Er wordt waarde gehecht aan wat er rondgaat op het web (68 miljoen bloggers die schrijven over producten en diensten!). Firma's maken gebruik om hun kosten te vreminderen om klanten beter te bedienen.
  Het web wordt ook gebruik voor mond-tot-mond reclame en diensten (Facebook gebruikte 300.000 gebruikers om hun website in 70 talen te vertalen - de vertaling in het Frans nam 1 dag in beslag!).
  Belangrijk bij dit alles is alert te zijn en in contact te blijven en mee te doen.
 2. Het netwerk als de organisatie
  Muren worden weggehaald. Ook niet-medewerkers kunnen gewoon meehelpen de firma te helpen. Hiermee kan men putten uit een wereld van talenten. Een oplossing bij een probleem kan wel eens makkelijker buiten de firma gevonden. Open zijn voor alles. 
 3. Gebruik van collaboration tools
  Kenniswerkers zijn schaars en duur. Effectiever laten werken levert direct voordeel op. Video-conferencing, share work electronic workspaces, wiki. In de toekomst zal de mate waarin samenwerken mogelijk gemaakt wordt een vitale onderdeel zijn van de 'organizational capital'.
 4. Het groeiende 'Internet of Things'
  Meer en meer worden apparaten intelligenter. RFID was nog maar een begin. Nieuwe apparaten kunnen aangesloetn worden en kunnen (zelfstandig) communiceren. Daardoor worden processen efficienter, geven nieuwe mogelijkheden en creëren nieuwe zakelijke mogelijkheden. Standaarden op het gebied van veiligheid en samenwerking tussen apparaten/diensten (interoperability) komen er aan en zorgen dat dit proces versneld wordt.
 5. Nog meer gebruik maken van de informatie (analyse tools)
  Meer en meer informatie komt beschikbaar en wat zou het nuttig zijn dit goed te analyseren! Informatie stroomt meer en meer in grote getale binnen. Technologie om dit te behappen en te analyseren komt beschikbaar voor betaalbare prijzen. Web firma's zoals Amazon, EBay en Google zijn hier al lang mee bezig. Wat is het gevolg van het verplaatsen van een click button op de webpagina, heeft het gevolg voor de verkopen, wat is het gedrag van een bezoeker etc. etc. 
 6. Informatie Technologie en een duurzame wereld.
  Milieubewustzijn en duurzaamheid zijn belangrijke issues. Meer dan voorheen zullen bedrijven beoordeeld worden op hun prestaties op dit gebied.
  IT speelt een dubbelrol hier: Het is een belangrijke bron van CO2-emissie (datacenters) en is een essentiële factor bij de strategie om milieuschade te beperken. "Groene data centers" worden gebouwd om de uitstoot te verminderen. IT wordt gebruikt om beter samen te werken (zie punt 3).
  Het stelt nutsbedrijven over de hele wereld in staat om mbv slimme meters  piekbelasting weg te werken door goede distributie van stroom. Het stelt ons in staat om slimmere gebouwen te bouwen. Krachtige logistieke systemen voor betere routing te doen voor vliegtuigen, treinen en vrachtato's.
 7. Alles als een dienst
  Technologie stelt ons in staat om producten beter te monitoren, te meten en te gebruiken. Alleen betalen voor wat je gebruikt, zal meer gemeengoed worden. De gebruiker is niet meer de eigenaar van het product en is daarmee af kapitale investeringen en onderhoud. Cloud computing, Saas (Software as a service) kent een jaarlijkse groei van 17%, Google Apps zijn een paar voorbeelden van deze trend.
  Producten worden diensten.
 8. Het tijdperk van het gemengde business model
  Waarde wordt gecreëerd door middel van interacties tussen meerdere spelers ipv de traditionele een-op-een informatie-uitwisseling. Bijv. kranten, tv-stations bieden informatie aan hun publiek, terwijl het geld wordt verdiend met advertenties. Primaire dienst gratis, bijdienst levert geld (Google search bijv.).
  Als voorbeeld wordt Sermo genoemd. Een online community van artsen, die zich (gratis) aanmelden, vragen kunnen stellen aan andere leden, mee kunnen doen aan discussiegroepen en medische artikelen kunnen lezen. Derden, zoals farmaceutische bedrijven, zorginstellingen, financiële instellingen en overheden betalen voor toegang tot de anonieme interacties en polls van Sermo leden.
 9. Innovatie vanuit de bodem van de piramide
  Het gebruik en snel accepteren van nieuwe technologie bij opkomende markten is indrukwekkend. Juist door de beperkte mogelijkheden (weinig geld, slechte infrastructuur, moeilijk te vinden klanten etc.) ontstaan nieuwe business modellen.
  Als 1 van de voorbeelden wordt Alibaba genoemd. Zij houdt zich bezig met B2B en heeft 30 miljoen leden die hun producten via Alibaba aan kunnen bieden. Alibaba zorgt voor de online betalingen en andere transacties. Haar netwerk stelt kleine firma's all-over-the-world in staat gebruik te maken van de Chinese productiemogelijkheden.
 10. "Producing public good on the grid"
  Technologie stelt de overheid in staat hun diensten doeltreffender te organiseren. Vele mogelijkheden helpen om de stijgende verstedelijking (naar verwachting tot 70% in 2050) beter te managen. Voorbeelden zijn London, Singapore waar slimme technologie wordt gebruikt om "verstopping" van hun steden te vermijden. Waar zaken worden ontwikkeld om de waterkwaliteit te verbeteren.
  Toezicht mbv slimme camera's, betere samenwerkingsmogelijkheden tussen publieke diensten en hun inwoners, moeten er voor zorgen dat het beter wordt. Alles zal transparanter worden.
Tenslotte in het artikel:
De technologische en zakelijke veranderingen zullen sneller komen en de impact daarvan zal alleen maar groter worden. Voor sommige organisaties biedt het grote concurrentievoordelen, voor andere zal het een grote uitdaging worden.
De boodschap is dat organisaties een goed begrip van de trends moeten hebben en mee moeten betrekken bij hun strategie om te komen tot nieuwe manieren van zakendoen en om de strijd aan te kunnen gaan met een steeds groter wordend aantal innoverende concurrenten.

Het hele artikel is HIER te lezen.

Geen opmerkingen: